SPOLUPRÁCE


Spolupracující subjekty:

PhDr. Gabriela Firstová: Cvičení pro zdraví

MgA. Vlasta Pechová: Taj-či

Vyšetření krve – Darkfield mikroskopie